ภาษาไทย

คุณมีอาการโรคหมอนรองกระดูกอยู่ในระดับใด?

      คุณมีอาการโรคหมอนรองกระดูกอยู่ในระดับใด ระดับที่ 1 Bulging disc ลักษณะของหมอนรองกระดูกสันหลัง : หมอนรองกระดูกเคลื่อนมาทางด้านหลังไม่เกิน 3 มิลลิเมตร อาการแสดง : ยังไม่มีอาการ หรือมีอาการปวดตื้อๆเล็กน้อย ระดับที่ 2 Protrusion ลักษณะของหมอนรองกระดูกสันหลัง : หมอนรองกระดูกเคลื่อนมาทางด้านหลังมากกว่า 4 มิลลิเมตร อาการแสดง : ปวดหลังแบบเป็นๆหายๆอาจจะมีอาการชาร้าวลงขา ระดับที่ 3 Extrusion ลักษณะของหมอนรองกระดูกสันหลัง : หมอนรองกระดูกเคลื่อนมาทางหลัง มากกว่า 8 มิลลิเมตร และมี สารนํ้าภายในหมอนรองทะลุออก อาการแสดง : ปวดหลังร้าวลงขา ร่วมกับมีอาการอ่อนแรงที่ขา ระดับที่ 4 Sequestration ลักษณะของหมอนรองกระดูกสันหลัง : ภาวะที่หมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาเต็มที่ ไม่มีการเชื่อมติดกันของหมอนรองกระดูก อาการแสดง : ปวดหลังรุนแรง ก้มหรือแอ่นไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการขับถ่าย ระยะ […]