ภาษาไทย

ตรวจเช็คสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองอันตราย (Stroke Fast Track)              โรคหลอดเลือดในสมองตีบ-แตก-ตัน คือ โรคที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เฉียบพลัน หากเกิดโรคดังกล่าว จะทำให้ขาดเลือดมาเลี้ยงสมอง ส่งผลทำให้สมองเสียหาย เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว ปัจจัยเสี่ยง !! ที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลืองสมองหลักๆ อายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป มีความดันโลหิตสูง โอกาสเสี่ยงมากกว่า คนทั่วไป ประมาณ 2 – 4 เท่า มีโรคหลอดเลือดหัวใจ โอกาสเสี่ยงมากกว่า คนทั่วไป ประมาณ 1 – 3 เท่า มีโรคประจำตัว หรือประวัติคนในครอบครัวเป็น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความอ้วน สูบบุหรี่จัด การตรวจเช็คสัญญานเตือนโรคหลอดเลือดสมอง (F A S T)     […]