ภาษาไทย

โรคไมเกรน เลือกทานอะไร..เลี่ยงทานอะไร

โรคไมเกรน (Migraine)                คือโรคที่เกิดจากการบีบตัว และคลายตัวของหลอดเลือดแดงในสมองมากกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว พร้อมกับมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ในบางรายอาจมีอาการตาพร่ามัวหรือเห็นแสงระยิบระยับร่วมด้วย อาการของโรคไมเกรน ประกอบด้วยลักษณะต่างๆดังนี้ ปวดศีรษะครึ่งซีก อาจป็นบริเวณขมับหรือท้ายทอย แต่บางครั้งก็อาจเป็นสองข้างพร้อมกันหรือเป็นสลับข้างกันได้ ลักษณะการปวดศีรษะส่วนมากจะปวดตุ๊บๆ นานๆครั้ง หรึอเกิน20นาที แต่ในบางครั้งถ้ามีอาการรุนแรง อาจปวดนานเป็นวันๆ หรือสัปดาห์ได้ อาการปวดศีรษะมักรุนแรง และส่วนมากจะมีการคลื่นไส้ หรืออาเจียนร่วมด้วยเสมอ โดยอาจเป็นขณะปวดศีรษะ ก่อนหรือหลังปวดศีรษะก็ได้ บางรายมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากจนรับประทานอะไรไม่ได้ อาการนำจะเป็นอาการทางสายตา โดยจะมีอาการนำมาก่อนปวดศีรษะราว 10-20 นาที เช่น เห็นแสงเป็นเส้นๆ ระยิบระยับ แสงจ้าสะท้อน หรือเห็นภาพบิดเบี้ยวนำมาก่อน โดยปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการ ได้แก่ ภาวะเครียด การอดนอน การขาดการพักผ่อน หรือทำงานมากเกินไป ขณะมีระดู หรือรับประทานยาคุมกำเนิด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ อาหารบางชนิดเช่น กล้วยหอม เนยแข็ง และช็อกโกแลต […]