ภาษาไทย

ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

  ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  ร้อยละ 80% : สมองขาดเลือด เนื่องจากหลอดเลือดอุดตัน หรือตีบเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผนังหลอดเลือด เช่น มีไขมัน หรือลิ่มเลือดมาอุดกั้น ทำให้หลอดเลือดตีบ ร้อยละ 20% : หลอดเลือดสมองแตก ทำให้มีเลือดออกในสมอง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญได้แก่ ความดันโลหิตสูง อาการของ Stroke อาการของผู้ป่วยจะแตกต่างกันไปตามบริเวณที่หลอดเลือดสมองเกิดการอุดตันหรือแตก ที่พบได้มีดังนี้ • แขนขาอ่อนแรง เป็นอัมพาตซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายหรือทั้งสองซีก • พูดไม่ชัดหรือมีปัญหาในการพูด การสื่อสารหรือการทำความเข้าใจ • รู้สึกชาที่ใบหน้าหรือมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าอย่างเฉียบพลัน อาจมีอาการปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท • มีปัญหาด้านการมองเห็น เช่น สูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือการเห็นภาพซ้อน • เสียการทรงตัวหรือมีปัญหาในการเดิน เดินเซหรือเดินลำบาก มึนงง วิงเวียนศีรษะหรือมีภาวะบ้านหมุน • ปวดศีรษะอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน โดยไม่ทราบสาเหตุ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (Transient Ischemic Attack: TIA) ที่มีอาการจะคล้ายกับโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันในข้างต้น แต่มักจะกลับมาปกติภายในเวลา 24 […]

“วันที่ 29 ตุลาคม วันโรคหลอดเลือดสมองโลก”

  “วันที่ 29 ตุลาคม วันโรคหลอดเลือดสมองโลก” World Stroke Day สัญญาณเตือนโรค F.A.S.T. ถ้าพบความผิดปกติแบบนี้ให้รีบไปหาหมอโดยด่วน FACE : “หน้า” ใบหน้าเบี้ยว ARMS : “แขน” แขนขาอ่อนแรง SPEECH: “พูด” พูดลำบาก พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ TIME : “เวลา” รีบส่งตัวไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด หรือโทร 1669 ถ้าเราปล่อยอาการแบบนี้ไว้ 4 ชั่วโมง อาจเป็นอัมพาตตลอดชีวิต “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” ที่มา: World Stroke Organization and American Heart Association/American Stroke Association สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ […]

โรคหลอดเลือดสมอง..ภัยร้ายใกล้ตัว

    โรคหลอดเลือดสมอง..ภัยร้ายใกล้ตัว  โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับ 2 ของโลก โดยแบ่งเป็น หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Ischemic Stroke) : พบได้ประมาณ 80% ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke) : พบได้ประมาณ 20% ของโรคหลอดเลือดสมอง           โดยทุกๆ 4 คนจะมีคนป่วยเป็นโรคนี้ 1 คน “แต่หากได้รับการดูแลได้ทัน และถูกวิธี ลดโอกาสการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตและเสียชีวิตได้” “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต […]

กินอาหารอย่างไร…ให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง

กินอาหารอย่างไร…ให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง            อาหารเป็นปัจจัยหลักที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นแหล่งพลังงานและสร้างสมดุลให้กระบวนการการทำงานของร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างปกติ หากเรารับประทานอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นเวลานานๆ อาจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ได้ รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 5 ของประชากรอายุระหว่าง 15-59 ปี โดยในแต่ละปีมีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 6 ล้านคน อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง อาหารที่เป็นไขมันทรานส์ เช่น เนย , ครีมเทียม ของทอดที่มีน้ำมันเยอะ ของหวานต่างๆ รวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารที่ควรรับประทาน อาหารไขมันต่ำ เช่น เนื้อปลา อกไก่ ผักและผลไม้กากใยสูง ข้าวที่ไม่มีการขัดสี เช่น ข้าวกล้อง และข้าวซ้อมมือ อาหารที่ปรุงด้วยวิธีต้ม หรือ ย่าง น้ำมันน้อยที่สุด “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket […]

เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

  เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง               การป้องกันเป็นการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุด และควรป้องกันก่อนการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง คือ ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้หลอดเลือดเกิดการตีบ อุดตัน หรือแตก มีหลักการปฏิบัติตน ดังนี้ งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน และน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควบคุมอาหารให้สมดุล ทานให้ครบ 5 หมู่ และหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม หวาน มันรับประทานผัก ผลไม้อย่างสม่ำเสมอ ตรวจเช็กสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ถ้าพบต้องรีบรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อนัดหมาย Hope Rehabilitation and Nursing […]

ตรวจเช็คสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองอันตราย (Stroke Fast Track)              โรคหลอดเลือดในสมองตีบ-แตก-ตัน คือ โรคที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เฉียบพลัน หากเกิดโรคดังกล่าว จะทำให้ขาดเลือดมาเลี้ยงสมอง ส่งผลทำให้สมองเสียหาย เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว ปัจจัยเสี่ยง !! ที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลืองสมองหลักๆ อายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป มีความดันโลหิตสูง โอกาสเสี่ยงมากกว่า คนทั่วไป ประมาณ 2 – 4 เท่า มีโรคหลอดเลือดหัวใจ โอกาสเสี่ยงมากกว่า คนทั่วไป ประมาณ 1 – 3 เท่า มีโรคประจำตัว หรือประวัติคนในครอบครัวเป็น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความอ้วน สูบบุหรี่จัด การตรวจเช็คสัญญานเตือนโรคหลอดเลือดสมอง (F A S T)     […]

ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อออกจากโรงพยาบาล อาการภาวะแทรกซ้อนสำคัญที่ต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง?                ภาวะแทรกซ้อนทั่วไปที่มีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ สูญเสียความทรงจำ มีปัญหาในการคิดวิเคราะห์ ความผิดปกติในการกลืน แผลกดทับ ภาวะซึมเศร้า เลือดออกในทางเดินอาหาร โรคลมชัก โรคปอดบวม มีปัญหาในการควบคุมปัสสาวะ หรือ กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน              การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนฟื้นฟูร่างกายอย่างเหมาะสมกับอาการ สมาชิกในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วย “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อนัดหมาย  Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy […]

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)                      หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับต้น ซึ่งพบได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเมื่อเกิดโรคแล้วจะก่อให้เกิดอาการต่างๆ ขึ้นโดยปัจจัยเสี่ยงหลักๆจะมีอยู่ 2 ประเภทคือ ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถแก้ไขได้  อายุ ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น เพศ เพศชายจะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันได้มากกว่าเพศหญิง เชื้อชาติ พันธุกรรมบางชนิด เช่น กลุ่มอาการมาร์ฟาน (Marfan syndrome) จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเซาะตัวของหลอดเลือด ซึ่งนำไปสู่การตีบหรืออุดตันของหลอดเลือดสมองได้สูงกว่าบุคคลทั่วไป ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โรคประจำตัวเช่น ความดันโลหิตสูง ภาวะนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง,โรคเบาหวาน,โรคหัวใจ การสูบบุหรี่ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเป็น 2 เท่า ภาวะไขมันในเลือดสูง ขาดการออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ โรคอ้วน หรือภาวะน้ำหนักเกิน การดื่มแอลกอฮอล์ ในปริมาณมากกว่า 2 แก้ว ต่อวัน จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตก ภาวะเครียด         […]