ภาษาไทย

กินอาหารอย่างไร…ให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง

กินอาหารอย่างไร…ให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง            อาหารเป็นปัจจัยหลักที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นแหล่งพลังงานและสร้างสมดุลให้กระบวนการการทำงานของร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างปกติ หากเรารับประทานอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นเวลานานๆ อาจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ได้ รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 5 ของประชากรอายุระหว่าง 15-59 ปี โดยในแต่ละปีมีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 6 ล้านคน อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง อาหารที่เป็นไขมันทรานส์ เช่น เนย , ครีมเทียม ของทอดที่มีน้ำมันเยอะ ของหวานต่างๆ รวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารที่ควรรับประทาน อาหารไขมันต่ำ เช่น เนื้อปลา อกไก่ ผักและผลไม้กากใยสูง ข้าวที่ไม่มีการขัดสี เช่น ข้าวกล้อง และข้าวซ้อมมือ อาหารที่ปรุงด้วยวิธีต้ม หรือ ย่าง น้ำมันน้อยที่สุด “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket […]