ภาษาไทย

Understanding Alzheimer’s Disease

Alzheimer’s disease is a progressive and irreversible brain disorder that primarily affects memory, thinking, and behavior. It is the most common cause of dementia in older adults. Alzheimer’s is characterized by the accumulation of abnormal protein deposits in the brain, which interfere with communication between brain cells and lead to cell damage and death. As […]

อาการ 4 ระยะของภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์

  อาการ 4 ระยะของภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์  ระยะที่ 1 : เริ่มความจำเสื่อมเล็กน้อย เริ่มตอบสนองช้าลง แสดงความคิดเห็น ได้ไม่เหมือนเดิม ระยะที่ 2 : สมองเสื่อม มากยิ่งขึ้น -หลงลืม แยกตัวจากสังคม จำได้เพียงเหตุการณ์ในอดีต ระยะที่ 3 : รุนแรงมากขึ้นจนบุคลิกภาพเปลี่ยน ไม่รับรู้ถึงบุคคล หรือสถานที่ต่างๆ หลงทาง ทำตามได้เพียงแค่คำสั่งง่ายๆ ระยะที่ 4 : จำเหตุการณ์ปัจจุบัน และเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้เลย พูดไม่เป็นภาษา จำไม่ได้ว่าทานข้าวไปแล้ว เบื่ออาหาร กลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ จำเหตุการณ์ไม่ได้ “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย Hope Rehabilitation and Nursing Home […]