ภาษาไทย

สัญญาณเตือนเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน

  สัญญาณเตือนเสี่ยงเป็น“โรคพาร์กินสัน”                ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสัน มักจะมีปัญหาการเคลื่อนไหวผิดปกติที่สามารถสังเกตได้ชัดเจนเช่น อาการเคลื่อนไหวช้า อาการมือสั่นขณะที่มืออยู่นิ่ง อาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง และอาการทรงตัวไม่ดี เป็นต้น อย่างไรก็ตามบุคคลปกติที่ยังไม่มีอาการของโรคพาร์กินสันถ้ามีสัญญาณเตือน 6 อาการดังต่อไปนี้ อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพาร์กินสันในอนาคตได้ ประกอบด้วย มือหรืออวัยวะร่างกายสั่นขณะอยู่นิ่ง เสียงพูดเบาและช้า เดินช้า ก้าวขาสั้น กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เดินหลังค่อม ท้องผูกเรื้อรัง           “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อนัดหมาย  Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy […]