ภาษาไทย

ฟื้นฟูคนไข้หลังเกิดภาวะ Strokeอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  ฟื้นฟูคนไข้หลังเกิดภาวะ Strokeอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รักษาอย่างต่อเนื่อง ควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำ เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน บำบัดฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : […]

ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อออกจากโรงพยาบาล อาการภาวะแทรกซ้อนสำคัญที่ต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง?                ภาวะแทรกซ้อนทั่วไปที่มีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ สูญเสียความทรงจำ มีปัญหาในการคิดวิเคราะห์ ความผิดปกติในการกลืน แผลกดทับ ภาวะซึมเศร้า เลือดออกในทางเดินอาหาร โรคลมชัก โรคปอดบวม มีปัญหาในการควบคุมปัสสาวะ หรือ กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน              การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนฟื้นฟูร่างกายอย่างเหมาะสมกับอาการ สมาชิกในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วย “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อนัดหมาย  Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy […]