ภาษาไทย

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพาร์กินสัน

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพาร์กินสัน พาร์กินสัน เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง ซึ่งพบได้บ่อยเป็นอันดับ 2               โรคพาร์กินสัน เป็นการเสื่อมของเซลล์สมองบริเวณแกนสมอง ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างสารสื่อประสาทที่เรียกว่า โดปามีน (Dopamine) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เมื่อสารเคมีในสมองเสียสมดุลไป จึงทำให้การเคลื่อนไหวผิดปกติ ปัจจัยเสี่ยงของโรคพาร์กินสัน ความชราภาพของสมอง โรคทางพันธุกรรม พบเป็นส่วนน้อย ผู้ที่ใช้ยาทางจิตเวชบางประเภท ผู้ที่มีประวัติอุบัติเหตุทางศีรษะ โรคหลอดเลือดสมอง ผู้สัมผัสยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าวัชพืช         “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อนัดหมาย  Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต […]