ภาษาไทย

ข้อดีของการเดิน

  ข้อดีของการเดิน เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อ ช่วยเผาผลาญพลังงาน ระดับน้ำตาลและความดันในเลือดดีขึ้น ช่วยให้การทำงานของหัวใจและปอดดีขึ้น “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : […]