ภาษาไทย

5 ท่าบริหารสมอง ง่ายๆโดยไม่ใช้อุปกรณ์

  5 ท่าบริหารสมอง ง่ายๆโดยไม่ใช้อุปกรณ์ ท่าที่ 1 ท่าโป้ง-ก้อย :  มือขวาชูนิ้วโป้ง มือซ้ายชูนิ้วก้อย จากนั้นสลับข้างทำไป-มา ท่าที่ 2 ท่าจีบแอล : มือขวาทำมือรูปจีบด้วยนิ้วโป้งและชี้ มือซ้ายทำรูปตัวแอล จากนั้นสลับข้างทำไป-มา ท่าที่ 3 ท่าจับจมูกจับหู : มือขวาจับปลายจมูก มือซ้ายจับหูด้านขวา จากนั้นสลับข้างทำไป-มา ท่าที่ 4 ท่าเป่ายิ้งฉุบ : ทำมือทั้งสองข้างรูปค้อน กระดาษ กรรไกร โดยมือฝั่งขวาเป็นรูปที่ชนะฝั่งขวาเสมอ ทำวนไปอย่างน้อย 10 รอบ ท่าที่ 5 ท่านับ 1-5 : มือขวาชู 1 นิ้วตั้งขึ้น มือซ้ายชี้ไปมือขวานับ 1 จากนั้นสลับมือซ้ายชู 2 นิ้วตั้งขึ้น มือขวาชี้ไป มือซ้ายนับ 2 ทำสลับไปเรื่อยๆจนถึง 5 “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก […]