ภาษาไทย

The Importance of Physical Therapy for the Elderly

Geriatric physical therapy is a specialized form of physical therapy that focuses on improving and restoring the physical capabilities of the elderly using various techniques. As individuals age, their bodies may become less agile, and they may experience discomfort or pain in various joints and muscles. Geriatric physical therapy aims to enhance muscle strength, flexibility, […]

4 ท่าง่ายๆบรรเทาอาการรองช้ำ

  4 ท่าง่ายๆบรรเทาอาการรองช้ำ โรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ หรือโรครองช้ำ คือภาวะที่มีการอักเสบของเอ็นใต้ฝ่าเท้า เป็นโรคที่พบบ่อย และพบมากตามลักษณะการใช้งาน การอักเสบจะเกิดขึ้นบริเวณเอ็นที่ส้นเท้า ยาวต่อเนื่องไปยังเอ็นร้อยหวาย โดยสามารถบรรเทาอาการปวดรองช้ำได้ด้วยท่าบริหารง่ายๆ 4 ท่าต่อไปนี้ ใช้นิ้วเท้าขยุ้มผ้าหรือกระดาษทิชชู่ ทำ 10 ครั้งต่อ 1 เซต ทำต่อเนื่อง 3 เซต วางเท้าที่มีอาการปวดบนลูกบอล กลิ้งวนไปมา 3-5 นาที ยืนเข้าหากำแพงใช้มือยันกำแพงไว้ถอยเท้าไปด้านหลังไปประมานสองก้าว และย่อเข่าด้านหน้าลงให้ขาด้านหลังเหยียดตึงค้างไว้ 15-30 วินาที นั่งเหยียดขาข้างหนึ่งไปด้านหน้าโดยใช้ผ้าคล้องที่ปลายเท้าไว้ แล้วดึงเข้าหาตัวจนรู้สึกว่าน่องด้านหลังตึงค้างไว้    15-30 วินาที “หากคุณมีอาการของปวดส้นเท้าจากภาวะโรครองช้ำ ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางช่วยดูแลคุณ” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อนัดหมาย  Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical […]

อาการปวดแบบไหนบ่งบอกถึงโรครองช้ำ

  อาการปวดแบบไหนบ่งบอกถึงโรครองช้ำ            หากใครเคยมีอาการปวดเสียวแปล๊บๆ บริเวณส้นเท้าขณะที่เริ่มเดินหลังจากตื่นนอนในตอนเช้า ใช่แล้วนั่นคืออาการของ “โรครองช้ำ” หรือตามภาษาชาวบ้านเรียกว่า “โรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ” นั่นเอง วันนี้โฮป คลินิกกกายภาพบำบัด จะพาไปทำความรู้จักกับ อาการปวดแบบไหนบ่งบอกถึงโรครองช้ำ ปวดส้นเท้า เจ็บส้นเท้า : ปวดเจ็บส้นเท้าหลังตื่นนอน ก้าวเท้าลงพื้นแล้วปวด : แต่เดินออกไป 2-3 ก้าวแล้วมีอาการดีขึ้น ปวดส้นเท้าจี๊ดๆ : โดยเฉพาะตอนเดิน หรือยืนต่อเนื่องนานๆ กระดกข้อเท้า แล้วปวดมาก : กระดกขัอเท้า หรือหัวแม่เท้าแล้วปวดมาก ปวดเป็นพิเศษหลังออกกำลัง : หลังออกกำลังกายเสร็จ จะปวดข้อเท้าเป็นพิเศษ “หากคุณมีอาการของปวดส้นเท้าจากภาวะโรครองช้ำ ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดูแลคุณ” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อนัดหมาย  Hope Rehabilitation and Nursing Home […]

ปวดฝ่าเท้าปวดส้นเท้า…สัญญาณเตือนโรครองช้ำ

“ปวดฝ่าเท้า ปวดส้นเท้า” สัญญาณเตือนโรครองช้ำ           อาการหลักๆของโรคนี้ คือ อาการเจ็บที่ส้นเท้าแล้วลามไปทั่วฝ่าเท้า ลักษณะของอาการเจ็บจะเป็นแบบปวดจี๊ดขึ้นมาและปวดอักเสบ โดยความเจ็บปวดจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย อาการปวดจะรุนแรงที่สุดเมื่อเริ่มมีการลงน้ำหนักที่ส้นเท้าในก้าวแรก นอกจากนี้อาจมีอาการปวดขึ้นได้ในระหว่างวัน สาเหตุของโรครองช้ำ การยืนหรือเดิน ต่อเนื่องเป็น เวลานาน สวมรองเท้า ที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพเท้า ภาวะอ้วน น้ำหนักตัวมากขึ้น มีภาวะเท้าผิดรูป “หากคุณมีอาการของปวดส้นเท้าจากภาวะโรครองช้ำ ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางช่วยดูแลคุณ” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต               […]

คุณเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือไม่

คุณเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือไม่?                 โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนสูงอายุและเนื่องจากปัจจุบันคนเรามีอายุมากขึ้นเรื่อยๆ โดยพบว่าปัจจุบันคนไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมากขึ้นเรื่อยและมีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น นั่งพับเพียบ นั่งคุกเข่านานๆ โดยอาการของข้อเข่าเสื่อมจะค่อยๆเป็นทีละน้อยโดยจะเริ่มแค่มีอาการปวดเมื่อยขณะใช้งานข้อต่อ บางครั้งมีเสียงกรอบแกรบขณะเครลื่อนไหว อาจจะมีข้อติดตึงบ้างขณะใช้งาน เมื่อเป็นมากขึ้นข้อต่อ ผิวกระดูกจะสึกหรอมากขึ้น ทำให้ปวดข้อมากขึ้นเวลาใช้งานข้อเข่า  โดยสาเหตุของข้อเข่าเสื่อม หลักๆเกิดจาก มีอายุ 50 ปีขึ้นไป น้ำหนักตัวเกิน พันธุกรรม มีพฤติกรรมนั่งงอเข่ามากๆ เป็นเวลานาน เช่น การนั่งพับเพียบ เคยประสบอุบัติเหตุ ต่อข้อเข่า เช่น ข้อเข่าเคลื่อน ใช้ยาสเตียรอยด์ต่อเนื่อง ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ความผิดปกติของ ข้อเข่าตั้งแต่กำเนิด ผู้ที่มีโรคข้ออักเสบ เช่น โรครูมาตอยด์ หรือโรคเกาต์ “หากคุณมีอาการของภาวะข้อเข่าเสื่อม ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดูแลคุณ” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อนัดหมาย Hope Rehabilitation […]

เช็ค 5 สัญญาณเตือนโรคข้อเข่าเสื่อม

สัญญาณเตือนโรคข้อเข่าเสื่อม !!            เมื่อใดก็ตามที่มีอาการเหล่านี้สงสัยได้ว่าเสี่ยง “ข้อเข่าเสื่อม” อาการปวดเข่า เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด มักปวดมากขึ้นเมื่อใช้งาน และลดลงหลังจากการพัก เช่น เดิน ขึ้นลงบันได หรือนั่งพับเข่า อาการจะดีขึ้นเมื่อหยุดพักการใช้ข้อ นอกจากนี้ ยังมีอาการอื่นร่วมด้วย เมื่อมีภาวะข้อเสื่อมรุนแรง อาการปวดจะรุนแรงมากขึ้น มักปวดในช่วงเวลากลางคืน ในบางรายอาจคลำเจอส่วนกระดูกงอกได้บริเวณด้านข้างข้อ หากปล่อยไว้นานจนข้อเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆ จะพบว่าเหยียด หรืองอข้อเข่าได้ไม่ค่อยสุด กล้ามเนื้อต้นขาลีบ ข้อเข่าโก่ง ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างยากลำบาก และมีอาการปวดเวลาเดิน หรือขยับ    เช็ค 5 สัญญาณเตือนโรคข้อเข่าเสื่อม   ปวดตามข้อเข่า มีอาการบวมแดงที่ข้อเข่า มีอาการขัดและตึง ข้อเข่าเป็นๆหายๆ เดินหรือเคลื่อนไหวลำบาก มีเสียงกร๊อบแกร๊บ ขณะเคลื่อนไหวข้อ การรักษามี 2 รูปแบบคือ การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด การรักษาแบบไม่ผ่าตัด : สามารถเริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่นหลีกเลี่ยงการยืน หรือเดินเป็นระยะเวลานาน การนั่งงอเข่า เช่น คุกเข่า […]

รวมท่าออกกำลังกายแก้อาการข้อไหล่ติด

รวมท่าออกกำลังกายเพื่อแก้อาการข้อไหล่ติด               การรักษาอาการปวดข้อไหล่ หรือการออกกำลังกายข้อไหล่ ประกอบด้วย การรักษาอาการทั่วไป เมื่อเริ่มมีอาการปวด โดยเริ่มจากพักการใช้ข้อไหล่ งดการเคลื่อนไหวของไหล่ข้างที่มีอาการ รับประทานยาแก้ปวด หรือรักษาด้วยกายภาพบำบัด โดยประคบไหล่ด้วยถุงน้ำแข็ง วันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 15-30 นาทีในกรณีที่มีอาการปวดรุนแรง ปวดเฉียบพลันเพื่อบรรเทาอาการปวด และประคบร้อนในกรณีที่อาการปวดไม่รุนแรง หรือมีข้อไหล่ติดเพื่อช่วยในการไหลเวียนของเลือด ร่วมกับการบริหารด้วยการเคลื่อนไหวแบบไม่ใช้แรงในช่วงแรกเพื่อป้องกันข้อไหล่ติด ท่าออกกำลังกายและบริหารข้อไหล่ ประกอบด้วย 4 ท่าด้วยกัน           1. ท่าหมุนข้อไหล่ : ใช้มือจับโต๊ะเพื่อช่วยพยุงตัว ปล่อยแขนห้อย ทิ้งไหล่ลงตรงๆ ค่อยๆหมุนแขนเป็นวงกลมให้หมุนเป็นวงเล็กแล้วค่อยๆ โดยไม่ใช้การเหวี่ยงแขวนและไม่ต้องทำแรง           2. ท่ายกแขนร่วมกับไม้เท้า : จับไม้เท้าด้วยมือทั้งสองข้าง ใช้มือข้างที่มีอาการปวดไว้ด้านบน […]

ยกแขนไม่ขึ้น สัญญาณเตือนภาวะข้อไหล่ติด

“ยกแขนไม่ขึ้นสัญญาณเตือน ภาวะข้อไหล่ติด” Checklist คุณมีสัญญาณของภาวะข้อไหล่ติดในระดับไหน? ระดับที่ 1 ระยะอักเสบ ปวดและตึงทั่วข้อไหล่ ปวดมากขณะยกข้อไหล่เพียงเล็กน้อย ปวดมากในเวลากลางคืน ปวดเวลานอนทับหัวไหล่ ปวดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2-5 เดือน ระดับที่ 2 ระยะยึดติด อาการปวดจะเริ่มดีขึ้น ความสามารถในการเคลื่อนไหวข้อไหล่ จะลดลงอย่างชัดเจน เริ่มมีปัญหาการใช้งาน ในชีวิตประจำวัน ต่อเนื่อง 4-12 เดือน ระดับที่ 3 ระยะคลายตัว อาการปวดลดลง การเคลื่อนไหวไหล่ เริ่มดีขึ้น อาจมีอาการปวด และตึงข้อไหล่เล็กน้อย ต่อเนื่อง 2-3 ปี หากไม่เข้ารับการรักษา “หากคุณมีอาการของภาวะข้อไหล่ติด ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางช่วยดูแลคุณ” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต […]

ทำความรู้จักกับภาวะข้อไหล่ติด

ภาวะข้อไหล่ติด (Frozen shoulder)                เกิดจากถุงหุ้มข้อไหล่เกิดการอักเสบ การยึดติด และมีสร้างแถบเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดไหล่ และขยับข้อไหล่ได้น้อยลง โดยอาการหลักๆ คือ ไม่สามารถยกแขนได้สุด หากยกแขนจนถึงระดับเกือบเต็มที่จะรู้สึกปวด โดยอาการข้อไหล่ติดจะเกิดทุกทิศทางในการเคลื่อนไหว ทั้งไปข้างหน้า ด้านข้าง หรือข้างหลัง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สาเหตุของข้อไหล่ติด สาเหตุของโรคไหล่ติดยังไม่ทราบแน่ชัด อาจเกิดจาก การมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณหัวไหล่มาก่อน มีการกระแทกหรือเกิดจากการการอักเสบของกล้ามเนื้อ หรือเอ็นโดยรอบอักเสบ ซึ่งทำให้มีอาการเจ็บหัวไหล่ ไม่ได้ขยับข้อไหล่เป็นเวลานาน ส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้งานแขนข้างนั้นน้อยลง การอักเสบทำให้เยื่อหุ้มข้อไหล่หนาตัวขึ้น พิสัยการขยับหัวไหล่ลดลง จึงเกิดอาการติดของหัวไหล่ ขยับไหล่แล้วมีอาการเจ็บ อาการของข้อไหล่จติด ผู้ที่มีภาวะข้อไหล่ติดจะมีอาการแสดงต่างกันไปแล้วแต่ระยะของโรค แต่อาการที่มักจะทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้แก่ อาการปวดไหล่ในตอนกลางคืน หรือเอื้อมมือไปด้านหลังไม่ได้ รู้สึกปวดบริเวณหัวไหล่ อย่างไรก็ตามอาการที่มาด้วยปวดบริเวณข้อไหล่นั้นสามารถมีสาเหตุมาจากหลายๆโรคได้ ซึ่งต้องตรวจแยกอาการของโรคอื่นๆที่อาจมีอาการแสดงคล้ายคลึงกัน โดยอาการแสดงที่สำคัญของภาวะข้อไหล่ติด นั่นคือจะมีการจำกัดขององศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในหลายๆมุมทั้งขณะที่เราขยับข้อไหล่เองหรือมีคนมาขยับข้อไหล่ให้ก็จะมีการจำกัดของมุมการเคลื่อนไหวทั้งคู่ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเมื่อขยับแขนแล้วรู้สึกเจ็บ ก็ยิ่งไม่ขยับหัวไหล่ เมื่อไม่ขยับหัวไหล่ก็ยิ่งทำให้ไหล่ติดมากขึ้นหรือไม่สามารถยกแขนทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ การรักษาโรคข้อไหล่ติด 1. กายภาพบำบัด โดยการดัดหัวไหล่ที่ติดเพื่อเพิ่มพิสัยการขยับให้มากขึ้น […]