• 080-268-8962
 • thehoperehab.info@gmail.com
 • ให้บริการทุกวัน

คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด เป็นสถานพยาบาลที่ให้การดูแลรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยเราจะมีทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญให้การรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกาย พร้อมด้วยเครื่องมือบำบัดรักษาที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและเพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งการรักษาผู้ป่วยจะครอบคลุมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยในด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้รับการรักษากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (musculoskeletal)

 • รักษาอาการออฟฟิศซินโดรม (ปวดคอ บ่า ไหล่)
 • รักษาอาการปวดหลัง หมอนรองกระดูกทับเส้น กล้ามเนื้อหลังการอักเสบหรือผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง 
 • รักษาผู้ที่มีภาวะปวด/อักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อต่างๆ
 • การฟื้นฟูและออกกำลังกายในผู้ป่วยที่มีภาวะ ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม
 • รักษาอาการบาดเจ็บจากการทำงาน, ผู้ป่วยกระดูกหัก และหรือได้รับการผ่าตัด

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท (Neurological)

 • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ มีอาการบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะ อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ฟื้นฟูอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง แขนขาอ่อนแรง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ตลอดจนการฟื้นฟูหลังเข้ารับการผ่าตัดทางระบบประสาท

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยระบบหัวใจ และ ระบบทางเดินหายใจ (Cardiopulmonary)

 • ให้บริการโดยการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา เกี่ยวกับระบบหัวใจและปอด เพื่อเป็นการลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการนอนนานๆ และให้การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยเทคนิคเฉพาะ ประกอบด้วยการจัดท่า การเคาะปอด สั่นปอด การดูดเสมหะ

กายภาพบำบัด ด้านกีฬา (Sport therapy)​

 • การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาทั้งก่อน และหลังการแข่งขัน ช่วยลดปัญหาจากอาการบาดเจ็บ

กิจกรรมบำบัด (Occupational therapy)

 • ให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมบำบัดโดยให้ความสำคัญในการตรวจประเมิน วางแผนการรักษาเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของคนไข้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โดยการฟื้นฟูจะเน้นไปที่การกระตุ้นการฝึกกลืน รวมไปถึงการฝึกการทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับการบำบัดผู้ป่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริการกายภาพบำบัดด้วย เครื่องมือทางกายภาพ

เครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound therapy)

เครื่องอัลตราซาวด์ เป็นการรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียงความถี่สูง โดยเครื่องนี้จะเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน ส่งผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อชั้นลึก โดยผ่านตัวกลาง ซึ่งก็คือ เจลอัลตราซาวด์ สามารถลดอาการปวดและอักเสบได้ทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยปรับเลือกคลื่นให้ออกแบบต่อเนื่องหรือเป็นช่วง และยังสามารถปรับระดับความเข้มได้ ซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกอุ่นเล็กน้อยหรือปวดเล้กน้อยเมื่อคลื่นเคลื่อนผ่านบริเวณจุดกดเจ็บ

รักษาในกลุ่มโรค

  • ออฟฟิตซินโดรม จุดกดเจ็บบริเวณคอ บ่า ไหล่ สะบัก
  • ปวดหลังและสะโพก
  • ข้อไหล่ติด
  • นิ้วล็อค
  • ปวดเข่าและข้อเท้า

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical stimulation)

 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการบำบัดรักษาภาวะโรคต่างๆ โดยมุ่งเน้นกระตุ้นกล้ามเนื้อแต่ละมัดหรือกลุ่มกล้ามเนื้อ เพื่อให้เกิดการทำงานของกล้ามเนื้อนั้นๆ
 • โดยการรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้ามีหลายประเภท 
 • Electrical muscle stimulation (EMS) เป็นการเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในการรักษากล้ามเนื้อที่ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง เพื่อรักษาสภาพกล้ามเนื้อ ชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อที่ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง เช่นเส้นกระสาทถูกขาดจากการที่แขนถูกดึงไปอย่างรุนแรง การบาดเจ็บของเส้นประสาทที่เกิดจากของมีคม เป็นต้น
 • Neuromuscular electrical stimulation (NMES) เป็นการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงปกติ มักใช้กระตุ้นเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ
 • Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENs) เป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการลดปวด โดยผ่านการกระตุ้นเส้นประสาทผิวหนัง สามารถลดปวดได้ในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น กลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง ปวดเข่า ปวดคอ บ่า ไหล่ เป็นต้น
 • Interfertial Stimulation (IFC) เป็นกระแสความถี่ปานกลางที่นิยมนำมาใช้ในการลดปวดในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น กลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง ปวดเข่า ปวดคอ บ่า ไหล่ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 076-604-465 มือถือ 080-268-8962 และ 080-926-3265

เราให้บริการทุกวัน และบริการดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง