ภาษาไทย

โปรโมชั่น คลิศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ​

คลินิกกายภาพบำบัดภูเก็ต ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภูเก็ต ราคาโปรโมชั่น

กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Orthopedic Physical Therapy)

  • ปวดคอบ่าไหล่ ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)
  • ปวดไหล่ ไหล่ติด (Shoulder pain)
  • ปวดหลัง หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (ฺBack pain)
  • ปวดเข่า (Knee pain)
  • รองช้ำ เอ็นร้อยหวายอักเสบ ปวดข้อเท้า (Ankle and foot pain)
  • บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา (Sport injury)

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท (Neurologic Physical Therapy)

  • ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke)
  • ฟื้นฟูและออกกำลังการในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) 

ขั้นตอนการรักษาทางกายภาพบำบัดมีดังนี้

   1. การตรวจประเมินร่างกายและโครงสร้าง: การตรวจประเมินสภาพร่างกายของผู้ป่วย เช่น การวัดความสามารถในการเคลื่อนไหว การตรวจสอบระบบกล้ามเนื้อ และการวัดระดับความเจ็บปวด เป็นต้น
   2.  การกำหนดแผนการรักษา: หลังจากการประเมินสภาพร่างกาย นักกายภาพบำบัดจะกำหนดแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละราย เช่น การฝึกเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อ การฝึกท่าทางและการฝึกปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน เป็นต้น
   3. การดำเนินการกายภาพบำบัด: เป็นการดำเนินการตามแผนการรักษาที่ได้กำหนดไว้ โดยนักกายภาพบำบัดจะดูแลและประเมินผลการรักษาของผู้ป่วย
   4. การติดตามผล: นักกายภาพบำบัดจะติดตามผลของการรักษาและประเมินความก้าวหน้าของผู้ป่วย และปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมกับสามารถและความต้องการของผู้ป่วย
   5. การดูแลต่อเนื่อง: เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้ว จะต้องดูแลต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งความคืบหน้าและป้องกันการบาดเจ็บซ้ำในอนาคต

นอกจากขั้นตอนการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีขั้นตอนอื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดเชิงบำบัดอย่างเช่น
    – การแนะนำการดูแลตัวเอง: นักกายภาพบำบัดจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเองและการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดความเจ็บปวดและป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคต
    – การให้การบำบัดอื่นๆ: เช่น การบำบัดด้วยความร้อนหรือความเย็น เพื่อช่วยลดการบวมและบรรเทาอาการปวด การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเข้ามาให้การรักษาร่วมด้วย เช่นการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ การกระตุ้นไฟฟ้าลดอาการปวด เป็นต้น
    – การให้การปรึกษา: เช่น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ อาการปวดต่างๆ ของร่างกาย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องสำหรับใช้ร่างกาย เพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยในอนาคต

โดยขั้นตอนเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและเข้าใจวิธีการดูแลตนเองในระยะยาว

คลินิกกายภาพบำบัดภูเก็ต ราคา โปรโมชั่น thehoperehabilitation.com

คลินิกกายภาพบำบัดภูเก็ต

 

การดูแลผู้สูงอายุ เป็นการดูแลผู้ที่มีอายุมากและอาจมีปัญหาด้านสุขภาพและภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอมากกว่าผู้อื่น ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนี้:

    1. การดูแลสุขภาพ: การดูแลสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้สูงอายุ ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอาหาร ออกกำลังกาย และการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

    2. การดูแลสิ่งแวดล้อม: ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัย ป้องกันการพลัดตกหกล้ม ติดตั้งมือจับ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย

    3. การดูแลสังคม: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้สูงอายุจะช่วยให้พวกเขารู้สึกมีค่า และมีเพื่อนร่วมชีวิต อีกทั้งต้องให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพื่อช่วยผู้สูงอายุรู้สึกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความอบอุ่นและสดใส

    4. การดูแลสุขภาพจิต: งานการดูแลสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุอาจมีปัญหาด้านจิตเวช เช่น ความเหงา ซึมเศร้า หรืออาการสมองเสื่อม ดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสุขและความสบายจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่นการมีกิจกรรมที่สร้างความสุข การเข้าร่วมกลุ่มชมภาพยนตร์หรือฟังเพลง เป็นต้น

    5. การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน: การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเป็นสิ่งสำคัญในผู้สูงอายุ เนื่องจากมีผลต่อการรับประทานอาหาร และสุขภาพทั่วไป ดังนั้นต้องให้ความสำคัญกับการให้การดูแลจากทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

การดูแลผู้สูงอายุนี้ต้องพิจารณาแต่ละกรณีว่าผู้สูงอายุมีสุขภาพและสภาพแวดล้อมอย่างไร และต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์มากที่สุด ยิ่งคุณภาพการดูแลเท่าที่เราดูแลได้ดี ผู้สูงอายุก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ thehoperehabilitation.com