ภาษาไทย

Understanding Alzheimer’s Disease

Alzheimer’s disease is a progressive and irreversible brain disorder that primarily affects memory, thinking, and behavior. It is the most common cause of dementia in older adults. Alzheimer’s is characterized by the accumulation of abnormal protein deposits in the brain, which interfere with communication between brain cells and lead to cell damage and death. As […]

สังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมในคนอายุน้อย

  “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)     […]

3 ท่าบริหารง่ายๆ บรรเทาอาการข้อไหล่ติด

  “หากคุณมีอาการของภาวะข้อไหล่ติด ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดูแลคุณ” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)       […]

How to.. จัดท่าผู้ป่วยติดเตียง ป้องกันแผลกดทับ

  “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย  Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)     […]

แผลกดทับ..ภัยร้ายในผู้ป่วยติดเตียงที่ควรทำความรู้จัก

   “แผลกดทับ”            หมายถึง การบาดเจ็บของ ผิวหนังและหรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง โดยส่วนมากอยู่ที่บริเวณเหนือปุ่มกระดูก ซึ่งเป็นผลมาจากแรงกด (pressure) หรือแรงกดร่วมกับแรงเฉือน (shear) จากการศึกษาพบว่ากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ได้แก่ ผู้ป่วยระยะวิกฤติ กึ่งวิกฤตในโรงพยาบาล ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง วิธีการป้องกัน การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง 1. หมั่นคอยเปลี่ยนและจัดท่าอย่างน้อยทุกๆ 2 ชั่วโมง จัดหัวเตียงสูงไม่เกิน 30 องศา 2. เสริมอุปกรณ์ ป้องกันแผลกดทับ เช่น การรองด้วยหมอนนุ่ม หรือ เตียงลมป้องกัน 3. ไม่แห้งหรือชื้นจนเกินไป ใช้ครีมทาเคลือบผิวบริเวณที่แห้ง โดยเฉพาะบริเวณแก้มก้น 4. โภชนาการ เหมาะสม คำนวนปริมาณสัดส่วนสารอาหารที่ควรได้รับต่อวัน 5. สังเกตสอดส่อง และดูแลอย่างดี สังเกตตำแหน่งที่มีการกดทับและเสียดสีบ่อยๆ   “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ […]

ภาวะสมองเสื่อม แตกต่างจากขี้ลืมอย่างไร ? 

ภาวะสมองเสื่อม แตกต่างจากขี้ลืมอย่างไร ?  ภาวะสมองเสื่อม (dementia) เป็นภาวะที่สมองมีการทำงานแย่ลงจนส่งผลต่อชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยกลุ่มอาการหลายๆ อย่างรวมกัน เช่น หลงลืมง่าย คิดเงินไม่ถูก หาของไม่เจอ หลงทางในที่คุ้นเคย มีพฤติกรรมแปลกๆ เป็นต้น โดยสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมมีมากมาย ทั้งที่เป็นโรคของสมองและไม่ใช่โรคของสมอง ภาวะขี้ลืม  เป็นภาวะที่มีสิ่งอื่นมาดึงความสนใจในขณะทำกิจกรรมอื่นใด จนต้องนึกย้อนกลับไป จึงจะจำได้ “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร […]

ท่าบริหารสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด Scoliosis

“หากคุณมีอาการของภาวะกระดูกสันหลังคด ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดูแลคุณ” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)         […]

4 ท่าบริหาร บอกลาข้อเข่าเสื่อมง่ายๆ (Knee exercise)

    “หากคุณมีอาการของข้อเข่า ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดูแลคุณ” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย ติดต่อ Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)     […]

โรคเอ็นกล้ามเนื้อข้อศอกด้านนอกอักเสบ Tennis Elbow

  “หากคุณมีอาการของภาวะเอ็นกล้ามเนื้อข้อศอกด้านนอกอักเสบ ให้ Hope คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต คลินิกกายภาพบำบัดครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางช่วยดูแลคุณ” สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ  ติดต่อ นัดหมาย  Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต                  โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)            LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)       […]

ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

  ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  ร้อยละ 80% : สมองขาดเลือด เนื่องจากหลอดเลือดอุดตัน หรือตีบเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผนังหลอดเลือด เช่น มีไขมัน หรือลิ่มเลือดมาอุดกั้น ทำให้หลอดเลือดตีบ ร้อยละ 20% : หลอดเลือดสมองแตก ทำให้มีเลือดออกในสมอง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญได้แก่ ความดันโลหิตสูง อาการของ Stroke อาการของผู้ป่วยจะแตกต่างกันไปตามบริเวณที่หลอดเลือดสมองเกิดการอุดตันหรือแตก ที่พบได้มีดังนี้ • แขนขาอ่อนแรง เป็นอัมพาตซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายหรือทั้งสองซีก • พูดไม่ชัดหรือมีปัญหาในการพูด การสื่อสารหรือการทำความเข้าใจ • รู้สึกชาที่ใบหน้าหรือมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าอย่างเฉียบพลัน อาจมีอาการปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท • มีปัญหาด้านการมองเห็น เช่น สูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือการเห็นภาพซ้อน • เสียการทรงตัวหรือมีปัญหาในการเดิน เดินเซหรือเดินลำบาก มึนงง วิงเวียนศีรษะหรือมีภาวะบ้านหมุน • ปวดศีรษะอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน โดยไม่ทราบสาเหตุ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (Transient Ischemic Attack: TIA) ที่มีอาการจะคล้ายกับโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันในข้างต้น แต่มักจะกลับมาปกติภายในเวลา 24 […]