โรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมอง

ในบทความนี้เราจะพูดถึงสาเหตุ และอาการ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะที่สมองขาดเลือด หรือเลือดออกในสมองทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้เซลล์สมองตาย อย่างไรก็ตาม การรักษาโรคหลอดเลือดสมองอย่างเร่งด่วนมีความสำคัญมากเพราะช่วยลดความรุนแรงของภาวะสมองตาย และลดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ อีกทั้งยังป้องกันความพิการและความพิการที่จะเกิดขึ้นในผู้ป่วย โปรดอ่านต่อเพื่อรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและวิธีป้องกันให้ร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการรู้จักและรับรู้อาการของโรคหลอดเลือดสมองเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันและรักษาโรคได้ในขั้นต้นและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคตด้วย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะบางรายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ วันนี้ เรามาทำความรู้จัก กับโรคหลอดเลือดสมอง ให้เข้าใจมากขึ้น ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็น โรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต โรคประจำตัว และความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ “ สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมายHope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต       […]

การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์

การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วย อัลไซเมอร์ หรือ โรคสมองเสื่อม หากได้รับการดูแลด้วยความรัก ความเข้าใจ ได้รับการประเมินสภาพร่างกาย ความจำ และอารมณ์ กิจกรรมฝึกสมองที่เหมาะสมได้รับการคัดเลือกจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ฟื้นฟูฯ หรือจากทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จะช่วยเสริมสร้างสภาพจิตใจของผู้ป่วย และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สาเหตุที่ก่อให้เกิด อัลไซเมอร์ (Alzheimer) อาการของโรคอัลไซเมอร์เป็นอย่างไร การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 1.การฟื้นฟูผู้ป่วยสมองเสื่อมด้านกายภาพบำบัด 2. การดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวันและการฝึกทักษะการเข้าสังคม 3.การดูแลด้านพฤติกรรมและจิตบำบัด “ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์ “ สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมายHope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต            โทร : 080-268-8962 […]