ภาษาไทย

ตรวจเช็คสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองอันตราย (Stroke Fast Track)

             โรคหลอดเลือดในสมองตีบ-แตก-ตัน คือ โรคที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เฉียบพลัน หากเกิดโรคดังกล่าว จะทำให้ขาดเลือดมาเลี้ยงสมอง ส่งผลทำให้สมองเสียหาย เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ปัจจัยเสี่ยง !! ที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลืองสมองหลักๆ
  • อายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป
  • มีความดันโลหิตสูง โอกาสเสี่ยงมากกว่า คนทั่วไป ประมาณ 2 – 4 เท่า
  • มีโรคหลอดเลือดหัวใจ โอกาสเสี่ยงมากกว่า คนทั่วไป ประมาณ 1 – 3 เท่า
  • มีโรคประจำตัว หรือประวัติคนในครอบครัวเป็น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความอ้วน
  • สูบบุหรี่จัด
การตรวจเช็คสัญญานเตือนโรคหลอดเลือดสมอง (F A S T)
             F (Face) ใบหน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว
            A (Arm) แขนขาอ่อนแรง หรือชา อ่อนแรงครึ่งซีก เดินเซ
            S (Speech) ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด พูดลำบาก
            T (Time) ควรมาโรงพยาบาลด้วยความรวดเร็ว ภายใน 4.5 ชั่วโมง
         เพื่อทำการตรวจเฉพาะทาง ตรวจทางระบบประสาท และการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ในบางรายหากสงสัยโรคอื่น แพทย์อาจให้ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) แทนการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ จะช่วยวินิจฉัยได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพราะอาการเตือน…แสดงให้เห็นว่า “สมองบางส่วนขาดเลือดไปเลี้ยงในช่วงนั้นๆ ถ้าปล่อยทิ้งไว้ จะเกิดภาวะสมองขาดเลือดถาวร หรืออัมพาตครึ่งซีกได้” ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการแก้ไขภาวะอุดตันของหลอดเลือดแดง ด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด เพื่อป้องกัน การเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต
“ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก Hope Rehabilitation Phuket ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร โดยบุคลากรทางการแพทย์”
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อ นัดหมาย 
Hope Rehabilitation and Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ภูเก็ต
Hope clinic physical therapy คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต
     
           โทร : 080-268-8962 (TH) , 080-926-3265 (ENG)
           LINE Official : @Hope.rehab (มี @ ข้างหน้า)
           แผนที่ : 14/11 หมู่ที่ 9 ถ. เจ้าฟ้าตะวันออก ตำบล ฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130