What we do

คลิกนิกกายภาพบำบัดภูเก็ต ศูนย์ฟื้นฟูร่างกาย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

Hope rehabilitation and Nursing home

คลินิกกายภาพบำบัดภูเก็ต ศูนย์ฟื้นฟูร่างกาย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โดยบุคคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ให้บริการในจังหวัดภูเก็ต บริการด้านสุขภาพเพื่อการดูแลและเพื่อการฟื้นฟูร่างกาย ประกอบไปด้วย บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยติดเตียง (ระยะยาว, ชั่วคราว) เนอสซิ่งโฮม, สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้ หรือต้องการได้รับการดูแลใกล้ชิด และ ฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทีมสหวิชาชีพ ดูแลอย่างใกล้ชิด 

คลินิกกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ มีกิจกรรมบำบัดต่างๆ เพื่อการฟื้นฟู

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมาตรฐานครบวงจร บริการด้วยน้ำใจโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝีกอบรมมาอย่างดี

บริการของเรา

เราให้บริการด้านสุขภาพเพื่อการดูแลและฟื้นฟูร่างกาย

image

คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด เป็นสถานพยาบาลที่ให้การดูแลรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยเราจะมีทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญให้การรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกาย พร้อมด้วยเครื่องมือบำบัดรักษาที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและเพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งการรักษาผู้ป่วยจะครอบคลุมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยในด้านการส่งเสริม การป้องกัน
image

กายภาพบำบัดที่บ้าน

ให้บริการในการออกกำลังกายผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้านกายภาพบำบัด ฟื้นฟู ภาวะหลอดเลือดสมอง (Stroke) เส้นเลือดในสมองตีบ แตก ตันภาวะที่เกิดจากการบาดเจ็บของไขสันหลัง อัมพาตครึ่งท่อนฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง มีภาวะข้อต่อยึดติด เสมหะคั่งค้างในปอด
image

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นสถานที่ดูแล พักฟื้น และให้การช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันแก่ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นระยะสั้น และผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นระยะยาว  ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์
image

ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

ดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดอันเนื่องมาจากการได้รับอุบัติเหตุ หรือการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคต่างๆ สิ่งสำคัญที่ท่านต้องคำนึงถึง คือ การดูแลแผลผ่าตัด การพักฟื้นของร่างกายรวมทั้งสภาพจิตใจหลังเข้ารับการผ่าตัด 
What we do

ดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง

การบริการคือหัวใจ นอกเหนือจากทีมพยาบาลที่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว และยังมีทีมแพทย์เฉพาะทางเข้ามาตรวจเยี่ยมคนไข้ทุกวันเพื่อรักษาและประเมินอาการเพื่อการรักษา

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถส่งข้อมูลมาได้ผ่านฟอร์ม

    Line: ศูนย์ฟื้นฟูพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ
    ID: @hope.rehab

    Line: คลินิกกายภาพบำบัด
    ID: @hopeclinic